Tag Archives: Tagalog tutorial

Biyahe ni Drew: The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

  Tagalog / Filipino Course

           Biyahe ni Drew: The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

by:  Drew Arellano

  Tagalog / Filipino Course

           Biyahe ni Drew:   The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

     Tagalog/ Filipino Course: Biyernes na naman mga biyahero.  I’m sure pagod na naman kayo sa isang linggong puno ng trabaho. Why don’t you just chill and watch this. O, di ba? Mapanood lang ang napakalinis na karagatan.  Nakakarelax na.  Tahimik at ramdam ang mabagal na simpleng buhay probinsya.  ‘Yan ang feels ng Culasi dito sa Antique. 

      Galing daw ang salitang yan sa ibon ng Kulasisi.  Opss opss…hindi ‘yung mahilig sa bawal na pag-ibig ha! Ang sinasabi ko, isang uri ng indigenous parrot sa ating bansa, hango rin ang salita  sa Culasi na isang uri naman ng bakawan pero bago natin suyurin ang bayang ito, puntahan na muna natin ang hidden gem na kung  tawagin ay Mararison Island.

        Locals call it Mararison with an R pero tama rin daw na tawagin itong Malalison. Sa laki nitong 55 hectares kayang-kaya nitong maikot sa isang buong maghapon. Hindi ka magmamadaling mamasyal kung ganito kaganda  ang isla.

TAGALOG VOCABULARY WORDS

  1.    Bakawan                –         mangrove

  2.    Biyahero                –         traveler

  3.    Karagatan             –         ocean

  4.    Kayang – kaya       –         afford  –    so

  5.    Mamasyal               –        stroll

  6.    Nakakarelaks        –        relaxing

  7.    Napakalinis            –        unblemished

  8.    Puntahan               –         go

  9.    Tawagin                 –         call

 

PHRASES  / PHRASAL VERBS

  1.    hango rin ang salita                       –       the word was derived from

  2.    mahilig sa bawal na pag – ibig      –       fond of illicit love

  3.    simpleng buhay sa probinsya      –       simple life in the province

   4.   napakalinis na karagatan            –       unblemished ocean

   5.    isang buong magahapon             –       one whole day

 

Tagalog Tutorial Through Rated K (Millionaire Farmer)

Tagalog Tutorial Through Rated K (Millionaire Farmer)

 • Ayon nga sa isang kanta “Ang Magtanim Ay Di Biro.”
 • Pero para kay Nong Molo ang nakilala naming isang magsasaka.
 • Sulit naman daw ang pagod lalo na pag umaani.
 • Dating nakikisaka lamang ng lupain sa Capiz si Nong Molo ipinag ibayo niya ang kanyang sipag.
 • Kaya naman ngayon nagmamay ari nan g ekta ektaryang lupain.
 • Nnapagtapos pa ng pag aaral ang mga anak at umangat ang estado sa buhay mula magsasaka to millionaire.
 • Sa barangay Agustin,Navarra bayan ng Ibisan sa Capiz.
 • Ipinanganak na mahirap na pamilya si Molo, anya napulot niya ang galling sa pagsasaka mula sa kanyang Ama.
 • Pero kadalasang hindi pa nga masyadong nagdidilim bisyo na ang inaatupag ng kanyang ama.
 • Kaya alas 4 palang ng umaga nag papakain nan g mga manok si Molo.
 • Pagtunton ng alas 6 sinasaka na niya ang lupain ng may ari ng isa sa mayayaman sa kanilang lugar.
 • Pero dahil hindi kanya ang lupang sinasaka tuwing anihan kahati niya ang may ari ng lupa sa kaban ng palay ng kanyang inaani.
 • Pagkatapos magsaka pumapasok pa si Molo ng taga bantay ng palaisdaan.
 • Tuwing linggo naman ang mga itlog ng mga manok na pinapakain niya dinadala ito sa syudad.
 • Dahil sa kakaibang sipag na ipanakita ni Nong Molo,nov ng taon ng 1994 sa wakas ay naipangalan at naibigay na kay Nong Molo.
 • Ang halos isang ektaryang palayang kanyang sinasaka at sa panahong iyon inaani narin ang kanyang tinanim.

Tagalog Vocabulary

Dahil sa- due to, because of

   Dahil sa bagyo, nalugi sila sa palay. They lost profit in the rice business because of teh typhoon. 

Pagkatapos- after

  Pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa bukid. After lunch, he went back to the farm. 

pumasok- get inside

tagabantay- guard, one who is guarding the house or caretaker

tuwing linggo- every week

Ayon sa – according to

For Tagalog tutorial , contact us. 

Tagalog Tutorial Through A Video Clip-Saplot Tsinelas

Tagalog Tutorial Through A Video Clip-Saplot Tsinelas

Saplot Tsinelas

 • Bagama’t malawak pa ang lupa rito nasa malayo ang may-ari at nakikitirik lng ng kubo ang pamilyang Pauta.
 • Bibihira ang nais tumira dito dahil malayo sa kabihasnan at mabato.
 • Wala na ngang tsinelas salat pa sila sa maayos na damit.
 • Halos tatlong taon na kasi nung makabili ng damit si Helen para sa kanyang mga anak.
 • Kaya naman doble kayod ang buong pamilya.
 • Pati na ang mga chikiting para lang kumita ng pera.
 • At isa raw ang pinaka matiyagang mag-ipon sa kanila si Elena.
 • Bukas bababa si Elena sa poblasion para mag hanap buhay .
 • Sa loob loob ko magiging sapat na kaya ang kikitain niya.
 • Para bilhin ang kanyang simpleng pangarap.

Tagalog Vocabulary

Malawak – wide. vast

       Malawak ang bakod nila. Their yard is wide.

Halos- almmost

            Halos naubos ang suman. The ‘suman’ was almost consumed.

Sa loob-loob ko – In my mind, to myself

         Sa loob- loob ko, masarap talaga tumira sa probinsya. In my mind, I feel that living in the province is really good. 

May-ari – owner

         Ako ang may-ari ng bagahe. I am the owner of the luggage. 

Salat – deprived , lacking of something due to poverty

     Salat sa mga materyal na bagay ang batang iyan. That child is deprived of material things.

Tirik – planted, stand up

Nakikiritik sila ng bahay sa bakuran nila. they build their ( other persons)  house in their yard.

 

Tagalog Tutorial Through Video Clip

Tagalog Tutorial – Tatay Deo, Bulag na Magsasaka

Tagalog Tutorial – Tatay Deo, Bulag na Magsasaka . this video clip can teach you some Tagalog vocabulary useful for daily conversation. 

 • Sa gitna ng kabukiran sa bayan ng parakale hinagilap namin ang magsasakang si Mang Deo.
 • Sa tikas at liksi ng galaw ni tatay Deo hindi mo aakalaing 76 anyos  na siya.
 • Pero maliban sa pagtratrabaho sa bukid sa kabila sa kanyang edad ang nakakabilib kay tatay Deo simulat sapol palang hindi na siya nakakakita.
 • Sampung minuto ang layo mula sa kanyang tirahan hanggang sa pwestong pinag tratrabahuan niya sa bukid.
 • Sa loob ng limapung taong pagsasaka niya sa lugar na ito daig na nga raw niya minsan ang magsasakang malinaw ang paningin.
 • Bukod sa kabuhayan liksi ng katawan raw ang naaani niya sa patuloy na gawaing bukid.
 • Kalabaw lang daw ang tumatanda hindi raw siya titigil sa pag akyat ng puno ng niyog para mamitas ng buko.
 • Gamit ang itak siya na rin mismo ang nagbiyak ng bukong nakuha niya.
 • Sila ng kapatid niyang 70 anyos na si aling Maria o (mayang) ang magkasama sa bahay.
 • Taon na kasing byuda si Aling Maya at sa Maynila na naninirahan ang kanyang isang anak.
 • Si tatay Deo naman hindi na nakapag asawa pa.
 •  Ni minsan hindi raw nagging balakid sa kanilang pamumuhay ang kapansanan ni Tatay Deo.

Tagalog Vocabulary :

Itak- is a kind of knife use to cut tall grasses

kalabaw- buffalo

magsasaka- farmer

Pagsasaka- farming

Bukid- farm

Naninirahan- living

Gusto niya manirahan sa probinsiya. He wants to live in the province. 

byuda- widow/ widower

Biyuda ang dayuhan. The foreigner is a widow.

Sa gitna ng – in the middle of

Sa gitna ng kalsada, tumayo ang lasing. The drunk stood in the middle of the road.

Sa gitna ng bakuran merong puno ng mangga. In the middle of the yard, there is a mango tree. 

Tagalog classes via online or face to face around Manila and Cavite area, contact us we send out trainers.

skype id: elaic.tagalog

email add: elaictagalog@gmail.com

Cebuano / Bisayan and ilonggo tutorial are also available.

Tagalog / Filipino Grammar : Ang vs. Ng Um vs In

Tagalog / Filipino Grammar 

Ang vs. Ng with Um and In verbs.

In Tagalog o Filipino when you use ‘ang’  that is to exaggerate something while using “ng’ is just stating a simple sentence. Few examples in this video can explain the confusion . The sentences have clear pattern so you can also construct your own sentences following it.

 

Other uses of “ang”

Siya ang kapatid mo.

Siya ang nobya niya.

Kami ang mga magulang niya.

Kami ang mga bisita nila.

Si Jim ang ninong mo.

Pula ang bag ni Lorna.

Puti ang nobyo ni Paz.

Berde ang mga dahon.

Kayumanggi ang kulay ng mga Pinoy.

itim ang mata niya.

Pinsan ng bisita.

kapitbahay ng dayuhan.

Ninang ng bata.

Tiyo ng dalaga.

Laruan ng babae.

 

 

 

 

Tagalog Tutorial (Batang Balau)

Tagalog Tutorial

Batang Balau

 • Ang gubat ay hindi lugar sa mga bata,
 • Madaling maligaw sa masukal na kagubatan,
 • Ang usok at apoy ay hindi laruan pero sa mga batang ulila sa magulang
 • lahat ng ito ay kailangan kalimutan.Kailangan mag trabaho kailangan tumanda kailangan kalimutan ang pagkabata.
 • Dalawang araw bago magpasukan kung ang ibang bata sinusulit ang mga huling araw ng bakasyon,
 • Ang magkakapatid na Jessa,James at Jr nagtratrabaho at nag iipon.
 • Papunta sila sa bundok ng Giting giting sa isla ng Romblon ang pakay nila mag hanap ng puno ng BALAU isang klase ng puno na naglalabas ng madikit na dagta.
 • Sila lang ang bata sa grupo pero masigasig ang mga bata na sumuot na kahit sa masukal ng parte ng bundok.
 • Pagkatapos makuha ang dagta nag pa apoy na ang grupo kailangan painitan ang isang parte ng puno para lumabas ang dagta nito.

 

Tagalog words and phrases:

usok- smoke

apoy- fire

magkakapatid- sibling

nagtatrabaho – working

Nagtatrabaho ka pala. So you are working.

Nagtatrabaho ang mga magulang niya. His parents are working.

 

pakay – purpose

Maganda ang pakay ng mga dayuhan sa isla. The foreigners have good intention to the island.

Ano ang pakay mo dito? What is your purpose ( in visiting) here?

 

masigasig – determined, hardworking 

Masigasig na manliligaw si Jon. Jon is an ardent suitor.

Masigasig magtrabaho si Len. Len is  hardworking. Len is determined to (finish) her work.

 

kailangan kalimutan- need to forget

Kailangan kalimutan ang problema. Need to forget the problem.

Kailangan kalimutan ang aksidente. Need to forget/ Must forget the accident.

 

ulila sa magulang – orphan

Ulila sa magulang si Shiela. Shiela is an orphan.

Tutulong tayo sa mga batang ulila sa mga magulang. We will help orphan ( kids).

 

huling araw- last day

Huling araw kahapon ng bakasyon sa Pinas.   Yesterday was the last day of vacation in the Philippines.

Huling araw niya ngayon sa trabaho. Today is her last day at work.

 

bakasyon- vacation

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

 

Link

Tagalog / Filipino Vocabulary

( i-witness/ kawayang pangarap)

 

Kawayang Pangarap

 • Dalawang oras ang lakaran paakyat sa  gubat
 • kung saan tumutubo ang mga kawayan.
 • Karamihan sa mga Ita sa Zambales pagbibenta ng mga tinabas na kawayan ang kinagisnang pangkabuhayan.
 • Walang ibang trabaho si tatay Joseph kaya gaano man katarik ang akyatin kailangan niya itong tiisin.
 • Habang nagtatabas ng kawayan si tatay joseph abala naman sa pagtatali ng mga naipong mga kawayan ang tatlong anak na babae.
 • Si Mauwe labindalawang taong gulang ang pinakamaliit sa kanilang tatlo pero handa siyang magtrabaho gaano man kabigat ang pasan.
 • Sa aming likuran pilit namang binuhat ni tatay Joseph ang isang tali ng kawayan halos makuba siya sa dami ng pasan
 • .Pero sa gitna ng paglalakad ,anemic at kulang sa dugo si tatay Joseph pero hindi niya ito pinapagamot
 • hindi kasama sa prayoridad ng pamilya ang pagpapa ospital.
 • Makalipas ang kalahating oras narating naming ang kalagitnaan ng bundok,
 • malayo pa kami sa takdang bilang ng kawayan kaya napilitan ng mga bata na mag pasan muli.
 • Masakit na ang aming mga balikat ngunit hindi pa umabot ang aming bilang akala naming pwede na kaming magpahinga
 • pero hindi pa pala kailangan naming pasanin muli ang kawayan at ibaba sa mala bangin na paanan ng bundok.

Sadyang walang mabigat at walang matarik sa taong naghahabol ng panaginip.

 

Phrases :

kawayan – bamboo

Gawa sa kawayan ang bahay nila.                                                     Their house is made of bamboo.

Maraming kawayan malapit sa bahay namin.         There are so many bamboos near our house.

 

tumutubo – growing

Hindi ata tumutubo ang buhok mo. I think your hair isnt growing.

Maraming saging ang tumutubo sa bakuran. There are lost of banana growing in the yard.

 

balikat- shoulder

Kita ang balikat mo sa damit na iyan. Your shoulder is exposed in that cloth.

Ilagay sa balikat mo ang kahon. Put the box/ carry on your shoulder.

 

pasanin   – carry the load

Maraming pasanain sa buhay niya. she has lots of load in life.

Pasanin sa kanya ang maysakit na kapatid. It is a load/ burden to her, her sick sibling.

 

masakit – hurt/ pain , ache

Masakit ang tiyan ko. My stomach is aching.

Masakit ka sa ulo. You are a headache.

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

 

Tagalog Vocabulary ( i-witness / Mga Ulila Ng Dagat )

Tagalog Vocabulary

 

 

Ulila  ng Dagat

 

Ang dagat ay kaibigan ni Joshua Catalan. Bawat araw, dito siya lumalangoy para kumuha ng iba’t ibang lamang-dagat tulad ng balatan (sea cucumber), kabibe, abalone, at sea urchin. May panganib man ang kanyang bawat paglusong sa tubig, hindi niya ito alintana.  Inaasahan kasi ni Joshua ang dagat.

 

Para kay Abel, ang kuya ni Joshua, nasa dagat ang kanyang trabaho. Malakas man ang agos, malamig man ang tubig, dito araw-araw siyang makikita. May umaasa sa kanyang bawat pagsisid. Ito na ang naging buhay niya mula ng pumanaw ang ama. Gaya ng mga kapatid, ulila si Abel. At kailangan niyang tumatayong ama, para sa mga nakababatang kapatid.

 

Bawat araw – each day

Nalulungkot siya sa bawat araw na wala ka. He is sad, for each day that you are not around.

Bawat araw na wala kang t awag ay malungkot. (I am ) sad each day that you dont make a call.

 Bawat araw na kasama ka ay masaya. (I am ) happy each day that we are together.

 

Malamig man ang tubig- Though water is cold.

Malamig man ang tubig ay nagswimming pa din kami. Though water was cold, we still swam.

Malamig man ang tubig ay uminom pa din ako. Though water was cold, i still drank .

Malamig man ang tubig ay naligo pa din siya. Though water was cold, he still talk a bath/ have a shower. 

gaya –  just like

Gaya ng sabi mo, malamig nga ang dagat. just what you said, the sea was cold.

Gaya ng nakita mo, nakakatakot nga dito. Just what you saw, its really dangerous here.

Gaya ng narinig niya, mahal ang hotel dito.  just what she heard, hotel here is expensive.

Panganib  man – though dangerous 

Panganib man sa lugar nila pero pumunta pa din ako. Though its dangerous in her place, I still went ( there).

Panganib man sa isla pero  nagtour pa din sila. Though its dangerous in the island, they still went for a tour.

Panganib man sa gubat pero naghiking pa din kami. Though  dangerous to the forest, we still went for a hiking.

 

Live classes with our expert tutors contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

Tagalog/Filipino Tutorial (I-Witness – Alkansiya)

 

 

Tagalog / Filipino Tutorial                                                               

Alkansiya

.Pagdating ng gabi sa oras ng pahinga binalikan ko ang bahay nila Anthony

. Pero imbes na natutulog dinatnan ko si Anthony na balisang balisa naghahanda ng kagamitang pandagat.

.Alas 9 na noon ng gabi pero wala pang balak matulog si Anthony

. Kapag gabi raw kasi nag lolow tide ang dagat ito rin daw ang oras kung kaylan naglalabasan ang kuron.

.Malakas na hangin ang sumalubong sa amin sa gitna ng dagat, natakot ako para kay Anthony

 .Pero hindi na siya sumagot agad nalang lumusong sa tubig.

.Tanging buwan lamang ang nag silbing ilaw namin at ang aandap andap na liwanag mula sa flashlight ng mga bata na nakalubog sa madilim na karagatan.

.Maya maya umahon na ang ilan sa mga bata bukod sa pugita nakakuha rin sila ng kuron.

.Si Anthony ang pinaka bata sa kanilang grupong lumusong nung gabing iyon sa liit ng kanyang katawan kinabahan ako para kay Anthony at nag desesyon akong sundan ang bata

.Parang tinunaw na yelo ang sa lamig ang tubig halos wala kang Makita sa sobrang dilim at mabilis kang matatangay ng alon.

.Karamihan sa mga nakuha nila Anthony noong gabi at madaling araw ay ang makinis na kuron na mas malaki raw ang presyo kaya umasa ako malaki laki rin ang mahuhulog sa alkansiya ni Anthony.

Useful words and phrases:

Pagdating ng gabi – night came, when evening comes

Pagdatng ng gabi, madilim na dito sa barrio.When evening comes, its dark here already in the village.

Pagdating ng gabi, malamig na . When evening comes, (its ) already cold .

Pero imbes na- but instead  of

Pero imbes na kakain, siya ay uminom .                          But t instead of eating, she/ he drinks .

Pero imbes na uupo, siya ay tumayo.                                But instead of sitting, she, he stands.

Wala pang balak – no plans yet

Wala pang balak mag-asawa si Irele.                                Irele has no plan to get married yet.

Wala pang balak magbakasyon sa Pinas sina Adam and Leigh. Adam and Leigh have no plans yet to have a vacation in the Philippines.

 

Natatakot – scared, afraid

Natatakot siya sa asawang.                                                  She / he is afraid of the witch.

Natatakot kami sa bagyo.                                                      We are scared of the storm.

 

Aandap-andap – flickering

Aandap- andap ang sirang ilaw.                                                The broken lights is flickering.

Aandap-andap ang kandila.                                                       The candle is flickering.

Aandap-andap ang flashlight.                                                    Flashlight is flickering.

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

Link

Learn Tagalog Online:

Chicken wings craze take over Metro Manila | Kapuso Mo, Jessica Soho

 • Ang isa sa mga paboritong parte ng manok,
 • Hindi na kailangan pang pag agawan.
 • Dahin meron nang mga tindahan at restaurant
 • Na ito ang specialty – “Chicken Wings
 • Hindi ito ang pinakamalaman na parte ng manok.
 • Pero ito ang pinakamasarap papakin.
 • Hot na hot sa mga mamimili
 • Marahil dahil sa may 1001 ways yata,
 • Para mas maging katakam takam ito.
 • Patunay riyan ang mga nagsulputang mga restaurant.
 • Na naghahain ng kani-kanilang “Chicken Wing” recipes
 • Seven! Five!
 • Nito lang huwebes, bago pa man tumilaok ang manok!
 • Pila na sa Capitol Common sa Pasig.
 • Ang inabangan, ang unang araw ng pagbubukas ng American Restaurant Chain na ito.
 • Na kilala sa masarsa at mainit init pang Chicken Wings
 • “Alas diyes, Alas diyes po ng gabi”
 • “I was here at 7:00 pm so that’s more than 15 hours? So my husband loves this”
 • “Since my husband loves this.”
 • “Since 7:00 am, Taking chances na makakuha pa ng uhhm,”
  “for one year, free wings”
 • “Kasi mahilig kami sa Buffalo wings, and its free”
 • “Sino ba ang tatanggi ng free?”
 • Ang una kasing isang daang tao sa Pila
 • Magkakaroon ng libreng Chicken wings
 • Hindi lang para sa araw na ito
 • Kundi sa buong taon!
 • The booklet has 52 coupons, which is valid for one year
 • The guest gets to have wings in snack size
 • in any sauce that they would like
 • Dahil alam daw nilang Chicken lover tayong mga Pinoy
 • Dito sa Pilipinas nila naisipang magbukas ng kauna-unahang nilang branch sa Asya
 • I believe Buffalo Wild Wings saw potential in our group.
 • “We have a good track record of bringing in brands and making them succeed in the market.
 • Hindi tulad ng ibang Chicken Wings ang mga manok nila rito.
 • Wala raw halong marinate at breading
  Kaya mas angat daw ang lasa ng kanilang mga specialty sauce.
 • What we gonna do, We’re gonna take out the wings out of the chiller”
 • “One person will take out the wings out of the chiller”
 • “And he will transfer them to the fryer.”
 • “And there’s another person who’s gonna drop them into the fryer.”
 • “And will put them to a 165 degrees celsius”
 • “What happens then will transfer to the warmers and straight on to our buckets.”
 • “From the buckets, we shake them with all of the sauces”
 • “And we transfer them to the plates and out to the window.”
 • Mula sa freezer, diretso prito sa mainit na mantika,
 • Pagkaluto, hinaluan ng kanilang mga signature sauce.
 • Meron silang thirteen signature sauces na magpipilian
 • Para sa mahilig sa matamis, Honey BBQ flavor.
 • Ang tamis ng mangga, puwedeng matikman sa Mango Habanero Sauce.
 • Pero kung gusto ninyong umusok ang inyong mga dila sa anghang.
 • Subukan ang kanilang Blazin, na pinakamaanghang.

 

Learn Tagalog Online

Skype id :elaic.tagalog

Tagalog/Filipino learning materials are here. You can also buy direct from us.

https://sellfy.com/elaictagalog

Our Facebook page