Tag Archives: Free Tagalog tutorial

Link

Tagalog / Filipino Vocabulary

( i-witness/ kawayang pangarap)

 

Kawayang Pangarap

 • Dalawang oras ang lakaran paakyat sa  gubat
 • kung saan tumutubo ang mga kawayan.
 • Karamihan sa mga Ita sa Zambales pagbibenta ng mga tinabas na kawayan ang kinagisnang pangkabuhayan.
 • Walang ibang trabaho si tatay Joseph kaya gaano man katarik ang akyatin kailangan niya itong tiisin.
 • Habang nagtatabas ng kawayan si tatay joseph abala naman sa pagtatali ng mga naipong mga kawayan ang tatlong anak na babae.
 • Si Mauwe labindalawang taong gulang ang pinakamaliit sa kanilang tatlo pero handa siyang magtrabaho gaano man kabigat ang pasan.
 • Sa aming likuran pilit namang binuhat ni tatay Joseph ang isang tali ng kawayan halos makuba siya sa dami ng pasan
 • .Pero sa gitna ng paglalakad ,anemic at kulang sa dugo si tatay Joseph pero hindi niya ito pinapagamot
 • hindi kasama sa prayoridad ng pamilya ang pagpapa ospital.
 • Makalipas ang kalahating oras narating naming ang kalagitnaan ng bundok,
 • malayo pa kami sa takdang bilang ng kawayan kaya napilitan ng mga bata na mag pasan muli.
 • Masakit na ang aming mga balikat ngunit hindi pa umabot ang aming bilang akala naming pwede na kaming magpahinga
 • pero hindi pa pala kailangan naming pasanin muli ang kawayan at ibaba sa mala bangin na paanan ng bundok.

Sadyang walang mabigat at walang matarik sa taong naghahabol ng panaginip.

 

Phrases :

kawayan – bamboo

Gawa sa kawayan ang bahay nila.                                                     Their house is made of bamboo.

Maraming kawayan malapit sa bahay namin.         There are so many bamboos near our house.

 

tumutubo – growing

Hindi ata tumutubo ang buhok mo. I think your hair isnt growing.

Maraming saging ang tumutubo sa bakuran. There are lost of banana growing in the yard.

 

balikat- shoulder

Kita ang balikat mo sa damit na iyan. Your shoulder is exposed in that cloth.

Ilagay sa balikat mo ang kahon. Put the box/ carry on your shoulder.

 

pasanin   – carry the load

Maraming pasanain sa buhay niya. she has lots of load in life.

Pasanin sa kanya ang maysakit na kapatid. It is a load/ burden to her, her sick sibling.

 

masakit – hurt/ pain , ache

Masakit ang tiyan ko. My stomach is aching.

Masakit ka sa ulo. You are a headache.

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

 

FREE ! Libre! Walang Bayad Cebuano Tutorial or Tagalog klase

FREE ! Libre! Walang Bayad Cebuano Tutorial or Tagalog klase

FREE ! Libre ! Walang Bayad Cebuano Tutorial  or Tagalog  klase when you buy a Cebuano course material.

 

Free, libre , walang bayad na klase . 30 lessons for Course Intro to give you understanding of the dialect. There are several benefits you can enjoy when you already learned how to speak Cebuano. The contents of this course are really a great help to the learners. There are other things discussed in each video apart from the lessons.  its truly a fun to learn a dialect and converse with the local. With that you can understand them , understand what they are talking because not all of them can understand and speak Cebuano. Not only in Cebuano , this dialect is spoken  , the neighboring provinces and cities have quite similarity to Cebuano. 

 

20 lessons for the Conversational Tagalog 1

Free, Libre , walang bayad  Cebuano or Tagalog  klase . Learn the most important parts of learning Tagalog or Filipino. The confusing pronouns ‘ako ‘ vs. ‘ko’ and ‘ka’ vs ‘mo’ When to use the ‘um’ verbs’ and what particular pronouns are correct to partner them. The formation of simple sentences and phrases which will surely help you a lot when you speak . Several helpful vocabulary lists are included as this course target learners are for all levels. Like English, Filipino has idiomatic expressions also . A kind of funny but they are exciting to learn.  

Paid private classes via skype and hang out are available anytime you are ready. We can adjust to your time zone so , time difference is not a problem. Our team teaches the best way that learners can quickly learn and remember words without difficulty. Aside from learning Tagalog and Filipino, we also discuss the tradition and the culture thing to give complete understanding of the Pinoy and the Philippines.

 

FREE

LIBRE

WALANG BAYAD

A free class when you buy a learning material package for either Cebuano /Bisayan or Tagalog/Filipino.

LIMITED SLOTS  para sa mga ilan na swerteng estudyante.

 

skype id: aubrey.esmeralda

elaic.tagalog