Tag Archives: Filipino lesson

Link

Tagalog / Filipino Vocabulary

( i-witness/ kawayang pangarap)

 

Kawayang Pangarap

 • Dalawang oras ang lakaran paakyat sa  gubat
 • kung saan tumutubo ang mga kawayan.
 • Karamihan sa mga Ita sa Zambales pagbibenta ng mga tinabas na kawayan ang kinagisnang pangkabuhayan.
 • Walang ibang trabaho si tatay Joseph kaya gaano man katarik ang akyatin kailangan niya itong tiisin.
 • Habang nagtatabas ng kawayan si tatay joseph abala naman sa pagtatali ng mga naipong mga kawayan ang tatlong anak na babae.
 • Si Mauwe labindalawang taong gulang ang pinakamaliit sa kanilang tatlo pero handa siyang magtrabaho gaano man kabigat ang pasan.
 • Sa aming likuran pilit namang binuhat ni tatay Joseph ang isang tali ng kawayan halos makuba siya sa dami ng pasan
 • .Pero sa gitna ng paglalakad ,anemic at kulang sa dugo si tatay Joseph pero hindi niya ito pinapagamot
 • hindi kasama sa prayoridad ng pamilya ang pagpapa ospital.
 • Makalipas ang kalahating oras narating naming ang kalagitnaan ng bundok,
 • malayo pa kami sa takdang bilang ng kawayan kaya napilitan ng mga bata na mag pasan muli.
 • Masakit na ang aming mga balikat ngunit hindi pa umabot ang aming bilang akala naming pwede na kaming magpahinga
 • pero hindi pa pala kailangan naming pasanin muli ang kawayan at ibaba sa mala bangin na paanan ng bundok.

Sadyang walang mabigat at walang matarik sa taong naghahabol ng panaginip.

 

Phrases :

kawayan – bamboo

Gawa sa kawayan ang bahay nila.                                                     Their house is made of bamboo.

Maraming kawayan malapit sa bahay namin.         There are so many bamboos near our house.

 

tumutubo – growing

Hindi ata tumutubo ang buhok mo. I think your hair isnt growing.

Maraming saging ang tumutubo sa bakuran. There are lost of banana growing in the yard.

 

balikat- shoulder

Kita ang balikat mo sa damit na iyan. Your shoulder is exposed in that cloth.

Ilagay sa balikat mo ang kahon. Put the box/ carry on your shoulder.

 

pasanin   – carry the load

Maraming pasanain sa buhay niya. she has lots of load in life.

Pasanin sa kanya ang maysakit na kapatid. It is a load/ burden to her, her sick sibling.

 

masakit – hurt/ pain , ache

Masakit ang tiyan ko. My stomach is aching.

Masakit ka sa ulo. You are a headache.

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

 

Tagalog Vocabulary ( i-witness / Mga Ulila Ng Dagat )

Tagalog Vocabulary

 

 

Ulila  ng Dagat

 

Ang dagat ay kaibigan ni Joshua Catalan. Bawat araw, dito siya lumalangoy para kumuha ng iba’t ibang lamang-dagat tulad ng balatan (sea cucumber), kabibe, abalone, at sea urchin. May panganib man ang kanyang bawat paglusong sa tubig, hindi niya ito alintana.  Inaasahan kasi ni Joshua ang dagat.

 

Para kay Abel, ang kuya ni Joshua, nasa dagat ang kanyang trabaho. Malakas man ang agos, malamig man ang tubig, dito araw-araw siyang makikita. May umaasa sa kanyang bawat pagsisid. Ito na ang naging buhay niya mula ng pumanaw ang ama. Gaya ng mga kapatid, ulila si Abel. At kailangan niyang tumatayong ama, para sa mga nakababatang kapatid.

 

Bawat araw – each day

Nalulungkot siya sa bawat araw na wala ka. He is sad, for each day that you are not around.

Bawat araw na wala kang t awag ay malungkot. (I am ) sad each day that you dont make a call.

 Bawat araw na kasama ka ay masaya. (I am ) happy each day that we are together.

 

Malamig man ang tubig- Though water is cold.

Malamig man ang tubig ay nagswimming pa din kami. Though water was cold, we still swam.

Malamig man ang tubig ay uminom pa din ako. Though water was cold, i still drank .

Malamig man ang tubig ay naligo pa din siya. Though water was cold, he still talk a bath/ have a shower. 

gaya –  just like

Gaya ng sabi mo, malamig nga ang dagat. just what you said, the sea was cold.

Gaya ng nakita mo, nakakatakot nga dito. Just what you saw, its really dangerous here.

Gaya ng narinig niya, mahal ang hotel dito.  just what she heard, hotel here is expensive.

Panganib  man – though dangerous 

Panganib man sa lugar nila pero pumunta pa din ako. Though its dangerous in her place, I still went ( there).

Panganib man sa isla pero  nagtour pa din sila. Though its dangerous in the island, they still went for a tour.

Panganib man sa gubat pero naghiking pa din kami. Though  dangerous to the forest, we still went for a hiking.

 

Live classes with our expert tutors contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275