Activity

  • aubrey posted an update 5 years, 2 months ago

    Ngayong Disyembre, magkakaroon ng mga bagong Tagalog na kurso. Pwede ito salahat na mag-aaral. Magkakaroon din ng live classes via hang outs. Pwede solo o maliit na grupo ng mag-aaral.