Category Archives: People

Tagalog Tutorial Through Video Clip

Tagalog Tutorial – Tatay Deo, Bulag na Magsasaka

Tagalog Tutorial – Tatay Deo, Bulag na Magsasaka . this video clip can teach you some Tagalog vocabulary useful for daily conversation. 

 • Sa gitna ng kabukiran sa bayan ng parakale hinagilap namin ang magsasakang si Mang Deo.
 • Sa tikas at liksi ng galaw ni tatay Deo hindi mo aakalaing 76 anyos  na siya.
 • Pero maliban sa pagtratrabaho sa bukid sa kabila sa kanyang edad ang nakakabilib kay tatay Deo simulat sapol palang hindi na siya nakakakita.
 • Sampung minuto ang layo mula sa kanyang tirahan hanggang sa pwestong pinag tratrabahuan niya sa bukid.
 • Sa loob ng limapung taong pagsasaka niya sa lugar na ito daig na nga raw niya minsan ang magsasakang malinaw ang paningin.
 • Bukod sa kabuhayan liksi ng katawan raw ang naaani niya sa patuloy na gawaing bukid.
 • Kalabaw lang daw ang tumatanda hindi raw siya titigil sa pag akyat ng puno ng niyog para mamitas ng buko.
 • Gamit ang itak siya na rin mismo ang nagbiyak ng bukong nakuha niya.
 • Sila ng kapatid niyang 70 anyos na si aling Maria o (mayang) ang magkasama sa bahay.
 • Taon na kasing byuda si Aling Maya at sa Maynila na naninirahan ang kanyang isang anak.
 • Si tatay Deo naman hindi na nakapag asawa pa.
 •  Ni minsan hindi raw nagging balakid sa kanilang pamumuhay ang kapansanan ni Tatay Deo.

Tagalog Vocabulary :

Itak- is a kind of knife use to cut tall grasses

kalabaw- buffalo

magsasaka- farmer

Pagsasaka- farming

Bukid- farm

Naninirahan- living

Gusto niya manirahan sa probinsiya. He wants to live in the province. 

byuda- widow/ widower

Biyuda ang dayuhan. The foreigner is a widow.

Sa gitna ng – in the middle of

Sa gitna ng kalsada, tumayo ang lasing. The drunk stood in the middle of the road.

Sa gitna ng bakuran merong puno ng mangga. In the middle of the yard, there is a mango tree. 

Tagalog classes via online or face to face around Manila and Cavite area, contact us we send out trainers.

skype id: elaic.tagalog

email add: elaictagalog@gmail.com

Cebuano / Bisayan and ilonggo tutorial are also available.

Tagalog Tutorial (Batang Balau)

Tagalog Tutorial

Batang Balau

 • Ang gubat ay hindi lugar sa mga bata,
 • Madaling maligaw sa masukal na kagubatan,
 • Ang usok at apoy ay hindi laruan pero sa mga batang ulila sa magulang
 • lahat ng ito ay kailangan kalimutan.Kailangan mag trabaho kailangan tumanda kailangan kalimutan ang pagkabata.
 • Dalawang araw bago magpasukan kung ang ibang bata sinusulit ang mga huling araw ng bakasyon,
 • Ang magkakapatid na Jessa,James at Jr nagtratrabaho at nag iipon.
 • Papunta sila sa bundok ng Giting giting sa isla ng Romblon ang pakay nila mag hanap ng puno ng BALAU isang klase ng puno na naglalabas ng madikit na dagta.
 • Sila lang ang bata sa grupo pero masigasig ang mga bata na sumuot na kahit sa masukal ng parte ng bundok.
 • Pagkatapos makuha ang dagta nag pa apoy na ang grupo kailangan painitan ang isang parte ng puno para lumabas ang dagta nito.

 

Tagalog words and phrases:

usok- smoke

apoy- fire

magkakapatid- sibling

nagtatrabaho – working

Nagtatrabaho ka pala. So you are working.

Nagtatrabaho ang mga magulang niya. His parents are working.

 

pakay – purpose

Maganda ang pakay ng mga dayuhan sa isla. The foreigners have good intention to the island.

Ano ang pakay mo dito? What is your purpose ( in visiting) here?

 

masigasig – determined, hardworking 

Masigasig na manliligaw si Jon. Jon is an ardent suitor.

Masigasig magtrabaho si Len. Len is  hardworking. Len is determined to (finish) her work.

 

kailangan kalimutan- need to forget

Kailangan kalimutan ang problema. Need to forget the problem.

Kailangan kalimutan ang aksidente. Need to forget/ Must forget the accident.

 

ulila sa magulang – orphan

Ulila sa magulang si Shiela. Shiela is an orphan.

Tutulong tayo sa mga batang ulila sa mga magulang. We will help orphan ( kids).

 

huling araw- last day

Huling araw kahapon ng bakasyon sa Pinas.   Yesterday was the last day of vacation in the Philippines.

Huling araw niya ngayon sa trabaho. Today is her last day at work.

 

bakasyon- vacation

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275