Biyahe ni Drew: The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

  Tagalog / Filipino Course

           Biyahe ni Drew: The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

by:  Drew Arellano

  Tagalog / Filipino Course

           Biyahe ni Drew:   The Majestic Beauty of Culasi, Antique (full episode)

     Tagalog/ Filipino Course: Biyernes na naman mga biyahero.  I’m sure pagod na naman kayo sa isang linggong puno ng trabaho. Why don’t you just chill and watch this. O, di ba? Mapanood lang ang napakalinis na karagatan.  Nakakarelax na.  Tahimik at ramdam ang mabagal na simpleng buhay probinsya.  ‘Yan ang feels ng Culasi dito sa Antique. 

      Galing daw ang salitang yan sa ibon ng Kulasisi.  Opss opss…hindi ‘yung mahilig sa bawal na pag-ibig ha! Ang sinasabi ko, isang uri ng indigenous parrot sa ating bansa, hango rin ang salita  sa Culasi na isang uri naman ng bakawan pero bago natin suyurin ang bayang ito, puntahan na muna natin ang hidden gem na kung  tawagin ay Mararison Island.

        Locals call it Mararison with an R pero tama rin daw na tawagin itong Malalison. Sa laki nitong 55 hectares kayang-kaya nitong maikot sa isang buong maghapon. Hindi ka magmamadaling mamasyal kung ganito kaganda  ang isla.

TAGALOG VOCABULARY WORDS

  1.    Bakawan                –         mangrove

  2.    Biyahero                –         traveler

  3.    Karagatan             –         ocean

  4.    Kayang – kaya       –         afford  –    so

  5.    Mamasyal               –        stroll

  6.    Nakakarelaks        –        relaxing

  7.    Napakalinis            –        unblemished

  8.    Puntahan               –         go

  9.    Tawagin                 –         call

 

PHRASES  / PHRASAL VERBS

  1.    hango rin ang salita                       –       the word was derived from

  2.    mahilig sa bawal na pag – ibig      –       fond of illicit love

  3.    simpleng buhay sa probinsya      –       simple life in the province

   4.   napakalinis na karagatan            –       unblemished ocean

   5.    isang buong magahapon             –       one whole day

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tool laban sa mga robots *