Daily Archives: January 12, 2016

Tagalog Tutorial Through Rated K (Millionaire Farmer)

Tagalog Tutorial Through Rated K (Millionaire Farmer)

 • Ayon nga sa isang kanta “Ang Magtanim Ay Di Biro.”
 • Pero para kay Nong Molo ang nakilala naming isang magsasaka.
 • Sulit naman daw ang pagod lalo na pag umaani.
 • Dating nakikisaka lamang ng lupain sa Capiz si Nong Molo ipinag ibayo niya ang kanyang sipag.
 • Kaya naman ngayon nagmamay ari nan g ekta ektaryang lupain.
 • Nnapagtapos pa ng pag aaral ang mga anak at umangat ang estado sa buhay mula magsasaka to millionaire.
 • Sa barangay Agustin,Navarra bayan ng Ibisan sa Capiz.
 • Ipinanganak na mahirap na pamilya si Molo, anya napulot niya ang galling sa pagsasaka mula sa kanyang Ama.
 • Pero kadalasang hindi pa nga masyadong nagdidilim bisyo na ang inaatupag ng kanyang ama.
 • Kaya alas 4 palang ng umaga nag papakain nan g mga manok si Molo.
 • Pagtunton ng alas 6 sinasaka na niya ang lupain ng may ari ng isa sa mayayaman sa kanilang lugar.
 • Pero dahil hindi kanya ang lupang sinasaka tuwing anihan kahati niya ang may ari ng lupa sa kaban ng palay ng kanyang inaani.
 • Pagkatapos magsaka pumapasok pa si Molo ng taga bantay ng palaisdaan.
 • Tuwing linggo naman ang mga itlog ng mga manok na pinapakain niya dinadala ito sa syudad.
 • Dahil sa kakaibang sipag na ipanakita ni Nong Molo,nov ng taon ng 1994 sa wakas ay naipangalan at naibigay na kay Nong Molo.
 • Ang halos isang ektaryang palayang kanyang sinasaka at sa panahong iyon inaani narin ang kanyang tinanim.

Tagalog Vocabulary

Dahil sa- due to, because of

   Dahil sa bagyo, nalugi sila sa palay. They lost profit in the rice business because of teh typhoon. 

Pagkatapos- after

  Pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa bukid. After lunch, he went back to the farm. 

pumasok- get inside

tagabantay- guard, one who is guarding the house or caretaker

tuwing linggo- every week

Ayon sa – according to

For Tagalog tutorial , contact us.