Daily Archives: January 11, 2016

Tagalog Tutorial Through A Video Clip-Saplot Tsinelas

Tagalog Tutorial Through A Video Clip-Saplot Tsinelas

Saplot Tsinelas

  • Bagama’t malawak pa ang lupa rito nasa malayo ang may-ari at nakikitirik lng ng kubo ang pamilyang Pauta.
  • Bibihira ang nais tumira dito dahil malayo sa kabihasnan at mabato.
  • Wala na ngang tsinelas salat pa sila sa maayos na damit.
  • Halos tatlong taon na kasi nung makabili ng damit si Helen para sa kanyang mga anak.
  • Kaya naman doble kayod ang buong pamilya.
  • Pati na ang mga chikiting para lang kumita ng pera.
  • At isa raw ang pinaka matiyagang mag-ipon sa kanila si Elena.
  • Bukas bababa si Elena sa poblasion para mag hanap buhay .
  • Sa loob loob ko magiging sapat na kaya ang kikitain niya.
  • Para bilhin ang kanyang simpleng pangarap.

Tagalog Vocabulary

Malawak – wide. vast

       Malawak ang bakod nila. Their yard is wide.

Halos- almmost

            Halos naubos ang suman. The ‘suman’ was almost consumed.

Sa loob-loob ko – In my mind, to myself

         Sa loob- loob ko, masarap talaga tumira sa probinsya. In my mind, I feel that living in the province is really good. 

May-ari – owner

         Ako ang may-ari ng bagahe. I am the owner of the luggage. 

Salat – deprived , lacking of something due to poverty

     Salat sa mga materyal na bagay ang batang iyan. That child is deprived of material things.

Tirik – planted, stand up

Nakikiritik sila ng bahay sa bakuran nila. they build their ( other persons)  house in their yard.