Tagalog Tutorial (Batang Balau)

Tagalog Tutorial

Batang Balau

  • Ang gubat ay hindi lugar sa mga bata,
  • Madaling maligaw sa masukal na kagubatan,
  • Ang usok at apoy ay hindi laruan pero sa mga batang ulila sa magulang
  • lahat ng ito ay kailangan kalimutan.Kailangan mag trabaho kailangan tumanda kailangan kalimutan ang pagkabata.
  • Dalawang araw bago magpasukan kung ang ibang bata sinusulit ang mga huling araw ng bakasyon,
  • Ang magkakapatid na Jessa,James at Jr nagtratrabaho at nag iipon.
  • Papunta sila sa bundok ng Giting giting sa isla ng Romblon ang pakay nila mag hanap ng puno ng BALAU isang klase ng puno na naglalabas ng madikit na dagta.
  • Sila lang ang bata sa grupo pero masigasig ang mga bata na sumuot na kahit sa masukal ng parte ng bundok.
  • Pagkatapos makuha ang dagta nag pa apoy na ang grupo kailangan painitan ang isang parte ng puno para lumabas ang dagta nito.

 

Tagalog words and phrases:

usok- smoke

apoy- fire

magkakapatid- sibling

nagtatrabaho – working

Nagtatrabaho ka pala. So you are working.

Nagtatrabaho ang mga magulang niya. His parents are working.

 

pakay – purpose

Maganda ang pakay ng mga dayuhan sa isla. The foreigners have good intention to the island.

Ano ang pakay mo dito? What is your purpose ( in visiting) here?

 

masigasig – determined, hardworking 

Masigasig na manliligaw si Jon. Jon is an ardent suitor.

Masigasig magtrabaho si Len. Len is  hardworking. Len is determined to (finish) her work.

 

kailangan kalimutan- need to forget

Kailangan kalimutan ang problema. Need to forget the problem.

Kailangan kalimutan ang aksidente. Need to forget/ Must forget the accident.

 

ulila sa magulang – orphan

Ulila sa magulang si Shiela. Shiela is an orphan.

Tutulong tayo sa mga batang ulila sa mga magulang. We will help orphan ( kids).

 

huling araw- last day

Huling araw kahapon ng bakasyon sa Pinas.   Yesterday was the last day of vacation in the Philippines.

Huling araw niya ngayon sa trabaho. Today is her last day at work.

 

bakasyon- vacation

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tool laban sa mga robots *