Tagalog Vocabulary ( i-witness / Mga Ulila Ng Dagat )

Tagalog Vocabulary

 

 

Ulila  ng Dagat

 

Ang dagat ay kaibigan ni Joshua Catalan. Bawat araw, dito siya lumalangoy para kumuha ng iba’t ibang lamang-dagat tulad ng balatan (sea cucumber), kabibe, abalone, at sea urchin. May panganib man ang kanyang bawat paglusong sa tubig, hindi niya ito alintana.  Inaasahan kasi ni Joshua ang dagat.

 

Para kay Abel, ang kuya ni Joshua, nasa dagat ang kanyang trabaho. Malakas man ang agos, malamig man ang tubig, dito araw-araw siyang makikita. May umaasa sa kanyang bawat pagsisid. Ito na ang naging buhay niya mula ng pumanaw ang ama. Gaya ng mga kapatid, ulila si Abel. At kailangan niyang tumatayong ama, para sa mga nakababatang kapatid.

 

Bawat araw – each day

Nalulungkot siya sa bawat araw na wala ka. He is sad, for each day that you are not around.

Bawat araw na wala kang t awag ay malungkot. (I am ) sad each day that you dont make a call.

 Bawat araw na kasama ka ay masaya. (I am ) happy each day that we are together.

 

Malamig man ang tubig- Though water is cold.

Malamig man ang tubig ay nagswimming pa din kami. Though water was cold, we still swam.

Malamig man ang tubig ay uminom pa din ako. Though water was cold, i still drank .

Malamig man ang tubig ay naligo pa din siya. Though water was cold, he still talk a bath/ have a shower. 

gaya –  just like

Gaya ng sabi mo, malamig nga ang dagat. just what you said, the sea was cold.

Gaya ng nakita mo, nakakatakot nga dito. Just what you saw, its really dangerous here.

Gaya ng narinig niya, mahal ang hotel dito.  just what she heard, hotel here is expensive.

Panganib  man – though dangerous 

Panganib man sa lugar nila pero pumunta pa din ako. Though its dangerous in her place, I still went ( there).

Panganib man sa isla pero  nagtour pa din sila. Though its dangerous in the island, they still went for a tour.

Panganib man sa gubat pero naghiking pa din kami. Though  dangerous to the forest, we still went for a hiking.

 

Live classes with our expert tutors contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tool laban sa mga robots *